Đặt hàng (08:00 - 21:00)
1900 6552
Xem thêm
thông tin
Chọn nhóm thực đơn
Giao tới
Được gửi từ
Thông tin người nhận
Tóm tắt đơn hàng
Phương thức thanh toán
Ưu đãi
Voucher của tôi
Đang giao
Lịch sử
12/12/2021
Cơm gà đệ nhât lê văn việt
31 Lê Văn Việt, Phường Hiệp Phú, Quận 9, TP.HCM
70.000 đ (1 món)
Đang giao
Tài khoản
Chọn chi nhánh
  Đăng nhập
  Xác nhận OTP
  Xác nhận mã OTP
  Bạn không nhận được mã? Gửi lại
  Tài khoản
  Ưu đãi
  Đơn hàng
  Trang chủ
  Chi tiết đơn hàng
  Đánh giá dịch vụ